ခါးနာတာကို ယူပစ္သလို ေပ်ာက္ကင္းေစမည့္ သဘာဝ ေဆးနည္း

ကြန္ပ်ဴတာ သုံးတာ ၾကာၿပီ ဆိုေတာ့ ခါးနာ ေရာဂါလည္း ျဖစ္လာ တာေပါ့။ ဒီႏွစ္ပိုင္းမွာ ခါးက ပိုနာ လာတယ္။ ေဆးနည္းက နကၡတၱ ေရာင္ျခည္ကေန ရထားတာ ၾကာလွၿပီ။ အမႈအမွတ္မဲ့ မစမ္းၾကည့္ ျဖစ္ဖူး။ အခုေတာ့ စမ္းမွ ျဖစ္မယ္ဆိုၿပီး အာလူးႀကီး တစ္လုံးကို ခပ္ပါးပါး အလႊာေတြ ရေအာင္ လႊာၿပီး ညအိပ္ယာ …

Read More

“ အိပ္လို႕ မရေအာင္ သြားေတြ အရမ္းကိုက္ေနတဲ့ သူေတြအတြက္ ”

ား ကိုက္ေဝဒနာဆုိရင္ ေယာက်္ားေတြေတာင္ ၾကံ့ၾကံ့မခံႏုိင္ပါဘူး။ သြားကိုက္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကိုအပထား၊ အျမန္ဆုံးေပ်ာက္ကင္းေစမယ့္ နည္းလမ္းရွာဖုိ႔က အေရးၾကီးဆုံးအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။လူအမ်ားစုဟာ အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆး မွီခုိအားထားၾကေပမယ့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးသိပ္မ်ားလြန္းတာက တကယ္ေတာ့ ကုိယ္ခံအား ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိး လုံးဝမရိွတဲ့ သဘာဝအကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးနည္းေတြကို ညြန္းေပးလုိက္ပါတယ္။ ၁။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၊ ၾကက္သြန္နီ ပဋိဇီဝအျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ၾကက္သြန္နီကို သြားကိုက္ေဝဒနာကုသရာမွာ အသုံးျပဳ အၾကံျပဳထားပါတယ္။ နာက်င္ကုိက္ခဲမႈ …

Read More

ၾကက္္ဥျဖင့္ ေျမြကိုက္္ဒဏ္္ရာမွ ေျမြဆိပ္္စုပ္္ထုတ္္ယူနည္း

ေက်းလက္္ ေဒသမ်ားအတြက္္ ယခုတိုင္္ တန္္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္းၾကေသာ အသက္္ကယ္္ နည္းလမ္းေလးမ်ား ျဖစ္္ပါတယ္္။ ယေန႔အခါတြင္္ ေခတ္္မီွ ေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္္ ေျမြဆိပ္္ ကို နိုင္္နင္းေနျပီ ျဖစ္ေသာ္္ လည္း ေ၀းလံ ေခါင္္ပါးသည့္ အခ်ိဳ႕ ေတာနယ္္ေန ျပည္္သူတို႔ အတြက္္ လြန္္စြာ အသံုး၀င္္ ပါလိမ့္္မည္္။ ေျမြကိုက္္ ပိုးထိျခင္းသည္ ျမိဳ႕မွာထက္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ …

Read More

ေနျပင္းျပင္းမွာ ေသြးတိုးျပီးေခါင္းမူးလာပါက ခ်က္ျခင္းသက္သာေစမယ့္ နည္းလမ္းမ်ား ..!

ေသြးတိုးေရာဂါရွိသူမ်ား ေသြးတိုးျပီး ေခါင္းမူးလာပါက ေအာက္ပါ သဘာ၀နည္းမ်ားျဖင့္ ေသြးတိုးေရာဂါ သက္သာသြားေ အာင္ ျပဳလုုပ္နိုင္ၾကပါတယ္။ (၁) ဒန့္သလြန္ရြက္ကို ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ေထာင္းလိုက္ပါ။ အရည္ညစ္ယူျပီး လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၂ ဇြန္းခန့္ကို ေသာ က္လိုက္ပါ။ ေသြးတိုးခ်က္ခ်င္း သက္သာသြားေစပါသည္။ (၂) သံပုရာသီးကို ခြဲလိုုက္ပါ။ အထဲမွာ အေစ့မ်ားကို ၅ ေစ့ခန့္ ၀ါးစားလိုက္ပါ။ ေသြးတိုးခ်က္ခ်င္း …

Read More

႐ုတ္တရက္ ေလျဖတ္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္း အေကာင္းပကတိျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုကုသနည္း

သမားေတာ္ၾကီး ဣစာၦသယ ဦးေမာင္ေမာင္၏ နည္း ျပဳစုကုသနည္းမွာ သမားေတာ္ၾကီး ဣစာၦသယ ဦးေမာင္ေမာင္၏ နည္းျဖစ္ပါသည္။ နကၡတၱေရာင္ျခည္ မဂၢဇင္္းတြင္ ေဆာင္းပါးရွင္၊ ျမင့္ျမတ္ထြန္းက စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေရးသားထားျပီး မၾကာမီကပင္ ေလျဖတ္သလိုျဖစ္၍ ပါးရြဲ႕ေျခလက္ လွဳပ္မရသူ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား သမားေတာ္ၾကီး ညြန္ျပပါ ႏွိပ္ကြက္ ေနရာေလးမ်ားအား ႏွိပ္ေပးပါရန္ အၾကံေပးေလရာ (၃) ရက္ အၾကာတြင္ အေကာင္းပကတိ …

Read More

အနာေဆြး၊ ျပည္တည္နာ၊ အနာရင္းေတြအတြက္ အနာက်က္ေဆး ဗူး႐ြက္အစြမ္း

အနာေဆြး၊ ျပည္တည္နာ၊ အနာရင္းေတြအတြက္ အနာက်က္ေဆး ဗူး႐ြက္အစြမ္း အနာေဆြး၊ ျပည္တည္နာ၊ ရင္းေနတဲ့ အနာ၊ ေညာ္ခံ၍ မရတဲ့အနာ အမ်ိဳးမ်ိဳး အတြက္ ၎က ေကာင္းပါတယ္။ ဗူး႐ြက္၏အၫြန႔္ေလးေတြကို က်ိတ္ေျခၿပီး အနာရွိရာေနရာေတြမွာ အုံထားျခင္းျဖင့္ အနာကို အလ်င္အျမန္ က်က္ေစတယ္။ၿပီးေတာ့ ရင္းေနတဲ့ အနာေတြဆိုရင္ က်ေစတယ္၊ ျပည္ေတြရွိရင္ စုတ္ယူတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးက ဘူးၫြန႔္ေတြကို က်ိတ္ေျခၿပီးေတာ့ …

Read More

သြား ဘယ္္ေလာက္္ပဲ ကိုက္္ကိုက္္ (၅) မိနစ္္ အတြင္း ေပ်ာက္္ကင္းသြားေစမည့္္ ေဆးနည္္းတစ္္လက္္

မည္္သည့္္ နည္္းနဲ႔ သြားကိုက္္ကိုက္္ အသံုး၀င္္ ထိေရာက္္ေစေသာ သြားကိုက္္ သြားနာ ေဆးနည္္း တစ္္လက္္မွာ (၁) ကပ္္ေစးႏွဲသီးမ်ားကို မီးျဖင့္ကြ်မ္းေအာင္္ေလွာ္္ (၂) အမွဳန္္႔ေထာင္းျပီး ဖန္ပုလင္းထဲထည့္္ (၃) ကိုက္ပါတယ္ဆိုတဲ႔ သြားကို ေဆးမွဳန္႔သိပ္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ (၄) သြားဘယ္ေလာက္ပဲ ကိုက္ကိုက္ (၅) မိနစ္အတြင္း ေပ်ာက္ကင္းသြားမည္ဟု ဆရာၾကီးရန္ရွင္းကိုယ္တိုင္ မွာလိုက္ေၾကာင္းေဖၚျပထားပါတယ္။ နကၡတၱေရာင္ျခည္ မဂၢဇင္း …

Read More

ေသြးတိုးေရာဂါ ၊ဆီးခ်ဴိေရာဂါနဲ႔ ဆီးေက်ာက္တည္ျခင္းတို႔ အတြက္ သရက္ရြက္ရဲ႕ စြမ္းပကားမ်ား

✔ဆီးခ်ဴိေရာဂါ သရက္ရြက္မွာ အစြမ္းထက္ေဆးဘက္၀င္အာနိသင္မ်ားစြာရိွေၾကာင္းကို သိရိွသူနည္းပါတယ္။ဆီးခ်ဳိသမားမ်ားအတြက္ သရက္ရြက္ကို ေရတစ္ညစိမ္ၿပီး မနက္မိုးလင္းတိူင္းေသာက္ေပးပါက ဆီးခ်ဴိကိုသိသာစြာ က်ေစပါတယ္။ထိုအျပင္ ဆီးခ်ဳိေၾကာင့္ မ်က္စိေသြးေၾကာပ်က္စီးျခင္းကိုလဲ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ✔ေသြးတိုးေရာဂါ သရက္ရြက္က ေသြးေၾကာမ်ားကို ႀကံခိုင္ေစၿပီး ေသြးေၾကာထံုးျခင္းေရာဂါကိုပါ ကုသေပးႏိုငိပါတယ္။ေရေႏြးၾကမ္းထဲ သရက္ရြက္ ခပ္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေသြးေပါင္က်ေစပါတယ္။ ✔သည္းေျခေက်ာက္နဲ႔ ဆီးေက်ာက္မ်ား သရက္ရြက္မ်ားကို ေနလွမ္း အေျခာက္ခံပါ။ထို႔ေနာက္ အမႈန္႔ႀကိတ္ၿပီး ေရတစ္ခြက္နဲ႔ေ၇ာစပ္ကာ တစ္ညသိပ္ထားပါ။ ထိုေရကို …

Read More

ဝမ္းဗိုက္ခ်ပ္ခ်ပ္ေလးျဖစ္ေစဖို႔ ညအိပ္ယာမဝင္ခင္ လိုက္နာရမယ့္အခ်က္မ်ား

၀မ္းဗိုက္ခ်ပ္ခ်ပ္ေလးျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီအခ်က္ေလးေတြကို လိုက္နာဖို႔လိုပါတယ္။ ညစာကို မနက္ ၇ နာရီမထိုးခင္စားေပးပါ။ ၁။ အိပ္ယာမ၀င္ခင္ ၈ မိနစ္ေလာက္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္မယ္ အိပ္ယာမ၀င္ခင္မွာ ၀မ္းဗိုက္ခ်ပ္ေစတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို ၈ မိနစ္ေလာက္လုပ္ေပးပါ။ ထိုင္ထလုပ္ေပးတာ၊ အိပ္ထမတင္လုပ္ေပးတာမ်ိဳး လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ၂။ ေရေအးေအးနဲ႔ ေရခ်ိဳးမယ္ အိပ္ယာမ၀င္ခင္မွာ ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းမြန္ေစရံုသာမက ၀မ္းဗိုက္ခ်ပ္ေစဖို႔အတြက္လည္း ေရေအးေအးနဲ႔ ေရခ်ိဳးေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုေရခ်ိဳးေပးတာဟာ ကယ္လိုရီကို …

Read More

ကားစီးလို႔ မူးတတ္တဲ့သူမ်ားအတြက္ မ်က္လွည့္ျပသလို ေပ်ာက္သြားမ့ဲနည္းလာျပီ

ကားမူး တတ္သူမ်ား ခရီးသြားရလြန္းသူမ်ား အတြက္ပါ။ လာလာ ေမးၾကလို႔ အခုလို အမ်ားသိရေအာင္ share လုပ္ေပးတာပါ ခင္ဗ်။ဂ်င္းကို ပါးပါးလွီး ၿပီး လက္ေကာက္ဝတ္မွာ ယခု ပံုအတိုင္း ကပ္ေပးပါ။ အရမ္းကို မူးတတ္သူဆိုရင္ေတာ့ B6 ေလး တစ္လံုးေသာက္ပါ။ ခရီးစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ကိုယ္စိတ္လန္းေစပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ မူးျခင္း အန္ျခင္း လံုးဝ မရွိပါဘူး …

Read More